De eisen aan de besturing, verantwoording, managementrapportages en transparantie van uw organisatie nemen toe. Ook vernieuwingen op het gebied van productie- en informatiesystemen volgen elkaar in snel tempo op. Een slagvaardig en wendbaar ondernemingsbeleid op basis van cijfermatige inzichten meer dan ooit nodig.

BRISC biedt advies en ondersteuning bij:

 • het maken van de juiste keuzes (Decision Support), zoals bij
  • investeringen,
  • reorganisatie en herstructurering
  • strategie
 • het bewaken van uw financiële belangen bij onderhandelingen (Transaction Support)
  • financiering,
  • overnames
  • Claims
  • begeleiding bij Due Diligence
 • de goede sturing van uw organisatie (Management Support)
 • de tijdig de juiste informatie op tafel krijgen (Organization Support)

BRISC geeft uw organisatie de kracht om strategische en beleid keuzes te maken en uit te voeren.

Voor meer informatie:

T +31 – 6 84 47 13 98
E office @ brisc-finance.eu
I www.brisc-finance.eu