Slagvaardig en wendbaar

BRISC ondersteunt uw organisatie bij slagvaardig en wendbaar ondernemingsbeleid op basis van cijfermatige inzichten.

De eisen aan de besturing, verantwoording, managementrapportages en transparantie van uw organisatie nemen toe. Doordat ook vernieuwingen op het gebied van productie- en informatiesystemen elkaar in snel tempo opvolgen, is een slagvaardig en wendbaar ondernemingsbeleid op basis van cijfermatige inzichten meer dan ooit nodig.

BRISC biedt ondersteuning op advies, project en interim basis bij:

  • Strategische beleidsbeslissingen zoals acquisities, reorganisaties, fusies, risicomanagement, lange termijnvisies
  • Directie advisering op financieel en financieel-administratief gebied
  • Financieel leiderschap en verantwoording
  • FinanciĆ«le verslaglegging
  • Risicoanalyse
  • Compliance
  • Verbeterde planning en control cycli
  • Betrouwbare informatieverschaffing
  • Verbeterde meting en beoordeling van prestaties