Diensten

BRISC biedt ondersteuning op advies, project en interim basis bij:

  • Strategische beleidsbeslissingen zoals acquisities, reorganisaties, fusies, risicomanagement, lange termijnvisies
  • Directie advisering op financieel en financieel-administratief gebied
  • Financieel leiderschap en verantwoording
  • FinanciĆ«le verslaglegging
  • Risicoanalyse
  • Compliance
  • Verbeterde planning en control cycli
  • Betrouwbare informatieverschaffing
  • Verbeterde meting en beoordeling van prestaties